بررسی واکسن بیماری آنتروتوکسمی تولیدشده در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دکتر احمد روغنی – دکتری دامپزشکی   به گزارش واحد علمی مجله دام پخش بیماری آنتروتوکسمی یا قلوه نرمی یکی از بیماریهای باکتریایی خطرناک و کشنده در نشخوارکنندگان و شتر مرغ می باشد که معمولا در اثر پرخوری و یا تغییر ناگهانی در جیره بروز پیدا می کند و باعث ایجاد تلفات در گله می گردد. بسیاری از دامداران همواره این سوال برایشان ایجاد می شود که علت بیماری آنتروتوکسمی چیست و در چه مواقعی از سال بروز پیدا میکند؟ آیا فقط مختص بهار است یا نه؟ سوال دیگری که…

اشتراک گذاری مطلب:

بررسی نژادهای برتر اسب در دنیا

دکتر احمد روغنی – دکتری دامپزشکی بررسی اسب نژاد عربی معمولاً در زمان بررسی اسبها عمدتا چند اندام مهم و اساسی شامل سر، بدن، یال و اندامهای حرکتی و دم مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. برای اندازه گیری قد اسبها معمولا فاصله مابین بلندترین قسمت جدوگاه و زمین را اندازه گیری می کنند که این فاصله یا به عبارتی قد اسب عربی حدودا بین ۱۴۲ تا ۱۴۹ سانتی متر می باشد. خصوصیات سر و صورت در اسبهای عرب: معمولا اسب عربی دارای پیشانی عریض و مسطح با کمی…

اشتراک گذاری مطلب: