بررسی واکسن کزاز اسب محصول موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

ترجمه و تالیف دکتر احمد روغنی – دامپزشک به گزارش واحد خبری مجله علمی دام پخش بیماری کزاز یکی از بیماریهای خطرناک و کشنده در انسان و حیوان بخصوص خانواده تک سمیان و اسبها می باشد. عامل بیماری یک باکتری بی هوازی و از خانواده باکتریهای کلستریدیومی می باشد. عامل بیماری به صورت اسپور و فرم مقاوم در طبیعت و خاک وجود داشته و در صورت ایجاد زخم در بدن اسب، بخصوص زخمهای عمیق و یا جراحی، ممکن است در عمق زخم وارد و پنهان شده و با ایجاد شرایط…

اشتراک گذاری مطلب: