بررسی بیماری کزاز در اسب و درمان آن (Tetanus symptoms in horse)

اسب

ترجمه وتالیف : دکتر احمد روغنی – دکتری دامپزشکی بیماری کزاز یکی از بیماریهای خطرناک و کشنده در انسان و حیوان بخصوص خانواده تک سمیان و اسبها می باشد. عامل بیماری یک باکتری بی هوازی و از خانواده باکتریهای کلستریدیومی می باشد. عامل بیماری به صورت اسپور و فرم مقاوم در طبیعت و خاک وجود داشته و در صورت ایجاد زخم در بدن اسب، بخصوص زخمهای عمیق و یا زخمهای ناشی از جراحی، ممکن است در عمق زخم وارد و پنهان شده و با ایجاد شرایط بی هوازی در ناحیه…

اشتراک گذاری مطلب: