جفت ماندگی در گاو و راههای کنترل و درمان آن (Retain placenta in cow)

ترجمه و تالیف دکتر احمد روغنی – دامپزشک جفت ماندگی یا باقیماندن جفت در گاو یکی از معضلات و مشکلات صنعت گاوداری می باشد که در صورت عدم توجه به آن می تواند باعث تلف شدن گاو و یا ایجاد ضررهای هنگفتی به دامداران گردد، ضررهایی مانند: ۱ – عفونت رحم و عوارض ناشی از آن و هزینه های درمانی پیرامون آن و افزایش فاصله بین دو بارداری ۲ – چسبندگی رحم ۳ – کیستهای تخمدانی ۴ – کاهش اشتها و کاهش شیر ناشی از عوارض بیماری و عفونت رحم…

اشتراک گذاری مطلب: