بررسی کاتالوگ واکسن بیماری بورس عفونی _گامبورو موسسه رازی

تهیه و تنظیم: دکتر احمد روغنی دامپزشک مقدمه: اين بيماري تحت عنوان بیماری بورس عفونی یا (Infectious Bursal disease ,IBD) ناميده مي شود. یروس بیماری گامبورو از خانواده ویروسهای آربو ویروس و ویروسهای R.N.A می باشد و دارای دو سروتیپ می‌باشد. که تنها سروتیپ شماره ۱ این ویروس در طیور بیماری‌زا است. ویروس دارای دو جایگاه آنتی ژنی مختلف می باشد که عامل اصلی مرگ و میر حدودا ۶۰ درصد ی در گله های طیور میباشند. این  ويروس نسبت به حرارت بسیار مقاوم بوده و حرارت ۵۶ درجه را ۵…

اشتراک گذاری مطلب: