پرورش ونگهداری قورباغه و وزغ بعنوان حیوان خانگی

نگه داری قورباغه و وزغ

ترجمه وتالیف ، دکتر احمد روغنی – دامپزشک آیا تابحال به پرورش قورباغه فکر کرده اید ؟ آبا می خواهید یک یا چند قورباغه یا وزق بعنوان حیوان خانگی خود داشته باشید ؟ به نظر شما پرورش یک قورباغه کار ساده ای است؟ آیا از تراریوم یا محفظه نگهداری قورباغه اطلاعاتی دارید ؟ آیا دوست دارید که در منزل خو یک نمای کوچک از یک مرداب را شبیه سازی کنید که در تاریکی شب به صدای قورقور قورباغه ها و وزغ ها گوش بسپارید ؟پس در این مقاله با ما…

اشتراک گذاری مطلب: