بررسی واکسن آبله بزی موسسه رازی

ابله بزی

گردآورنده :  دکتر احمد روغنی دامپزشک مقدمه ای بر بیماری آبله گوسفند و بز:   بیماری آبله گوسفندو بز یکی دیگر از بیماری های ویروسی مهلک درگوسفندان و بزها است که قادر است به سرعت در کل گله انتشار یافته و دامهای زیادی در گله مبتلا کند. بیماری آبله از یک بیماری حاد تا مزمن می تواند در گله های گوسفند دیده شود و باعث ایجادد ضایعات پوستی بسیار دردناک در سرتاسر پوست و بدن گوسفندان شود.حدت و کشندگی بیماری رابطه مستقیم با سطح ایمنی گله، زمان آخرین واکسیناسیون در…

اشتراک گذاری مطلب: