بررسی بیماری آنگارا در طیور گوشتی (سندرم آب آوردگی پریکارد و هپاتیت)

معرفی بیماری  آنگارا یا HHS  این بیماری برای اولین بار در سال ۱۹۸۷ در جوجه های گوشتی در پاکستان مشخص شد. این بیماری به سرعت در مناطق تولید کننده مرغ گوشتی در آن کشور گسترش یافت و شرایط مشابه یا مشابهی در آمریکای شمالی و جنوبی مشاهده شده است. این بیماری به طور عمده بر روی جوجه های گوشتی و والدین گوشتی در عقب تأثیر می گذارد و در کبوترها نیز مشاهده شده است. این بیماری ناشی از آدنوویروس ها بوده واحتمالاً در ترکیب با ویروس های RNAوبدنبال سرکوب سیستم…

اشتراک گذاری مطلب: