بررسی واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک موسسه رازی (بیماری PPR )

معرفی بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک یا PPR   Peste des petits ruminants (PPR)یک بیماری ویروسی بسیار مسری و عفونی در نشخوارکنندگان کوچک اهلی و وحشی است. اولین بار در سال ۱۹۴۲ در ساحل عاج در آفریقای غربی این بیماری گزارش شد. به تدریج چندین مورد بیمارکه از نظر بالینی مشابه بودند  در مناطقی ازغرب آفریقا نیز مشاهده گردید که ظاهرا علت مشترکی داشتند که ظاهرا همان ویروسی بود  که امروزه به آن peste des petits(PPR) یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک می گویند. محققان به زودی وجود این بیماری را درکشورهای…

اشتراک گذاری مطلب: