بررسی سقط جنین مایکو پلاسمایی (بیماری آگالاکسی) درگوسفند و بز و راههای پیشگیری و درمان آن

نویسنده: دکتر احمد روغنی – دکتری دامپزشکی   مقدمه   متاسفانه امروز مشاهده می گردد با توجه به فعالیت بسیاری از دامپزشکان وکلینیسین ها درزمینه مدیریت ودرمان گله های گوسفند وبز ،به دلیل ناهماهنگی های موجود مابین دامپزشکان و آزمایشگاههای تشخیص و درمان دامپزشکی و عدم تعیین یک پروتکل تشخیصی ودرمانی منظم در جهت ارسال نمونه و دریافت پاسخ مابین آنها اغلب دامپزشکان در برخورد با یک گله درگیر با سندرم سقط جنین ، دچار سردرگمی گردیده وعلیرغم احساس نیاز برای ارسال نمونه به یک آزمایشگاه مجهز جهت تشخیص دقیق…

اشتراک گذاری مطلب: