بررسی سقط جنین ناشی از توکسو پلاسما در گوسفند و بز و راههای پیشگیری و درمان

دکتر احمد روغنی – دکتری دامپزشکی توکسو پلاسما گوندی (Toxoplasmagondii)  :   مقدمه : توکسوپلاسما یک تک یاخته است که در کشور نیوزیلند و انگلستان مهمترین عامل سقط بعد از کمپیلوباکتر می باشد . معمولا پرورش گوسفند نقشی حیاتی  در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد زیرا گوشت گوسفند از مهمترین منابع غذایی برای انسانها می باشد. گوسفندها معمولاًدر مزارع  به انگل تک یاخته ای Toxoplasma gondiiآلوده می شوند. آلودگی با انگل  توکسو پلاسما ممکن است باعث سقط زودرس جنین، مرگ و مومیایی شدن جنین، مرده زایی و مرگ نوزاد شود.…

اشتراک گذاری مطلب: