رایج ترین بسترهای قابل استفاده برای پرورش طیور| بهترین بستر برای سالن های مرغداری

بهترین بستر برای سالن های مرغداری

نویسنده : دکتر احمد روغنی . دکترای دامپزشکی  امروزه پرورش و نگهداری طیور به یکی از صنعت های بزرگ در دنیا تبدیل شده است که میزان گردش مالی آن بسیار زیاد و قابل توجه می باشد . یکی از موارد مهمی که امروزه در صنعت پرورش طیورمورد توجه قرار می گیرد آسایش طیور و کاهش عوارض نگهداری آنها برروی زمین می باشد . نگهداری طیور برروی بستر با توجه به وجود تغییرات شرایط محیطی مانند : دما ، رطوبت و تجمع کود در زیر پای جوجه هاوهمچنین تولید و تکثیر…

اشتراک گذاری مطلب: