مهمترین مزایای استفاده از خوراک پلت در جیره طیور

امروزه ثابت شده که فرایند پلت سازی و گلوله نمودن خوراک ،نقش بسیار مهمی در فرایند تولید درطیور گوشتی وتخمگذار دارا می باشد . اصولا  از فرایند گلوله سازی یا پلت نمودن خوراک به روش حرارتی ، برای به حداکثر رساندن رشد در جوجه ها استفاده می شودو این یعنی اینکه  گلوله‌سازی ، گسترده‌ترین فرآیند حرارتی مورد استفاده در جیره‌های جوجه‌های گوشتی است (ثبت شده توسط Dozier et al., 2010). از مهمترین مزایای  پلت کردن می توان به : کاهش تفکیک مواد، سهولت جابجایی، جریان خوراک بهتر در دانخوری ها…

اشتراک گذاری مطلب: