زیان و لطمه شدید صنعت مرغداری در سه ماه آینده

دکتر حسن مهربانى یگانه گفت: با توجه به جوجه ریزى مادر در سال ٩٨، شش ماهه اول سال ٩٩ به طور متوسط ١٣٤ میلیون قطعه جوجه گوشتى در ماه تولید خواهد شد و این میزان جوجه منجر به تولید متوسط ماهیانه بیش از ٣٠٠ هزارتن مرغ زنده و ٢٣٠ هزارتن مرغ آماده طبخ مى شود که براى این میزان مرغ زنده نیاز به حدود ٣٦٠ هزارتن ذرت و ١٨٠ هزارتن کنجاله سویا مى باشد .

وی ادامه داد: با توجه به عدم قطعیت بالایی که ویروس کرونا ایجاد کرده، و قرنطینه اجبارى، تعطیلى کسب و کارها، عدم مسافرت و تفریح عموم مردم، طرف تقاضا لطمه شدید دیده و فروش مرغ کاهش یافته در حالى که هزینه هاى تولید افزایشى هم شده است .

دکتر مهربانى با نتیجه گیری از روند امور اعلام کرد : قیمت مرغ کاهش پیدا کرده و به حاشیه زیان غلطیده است،  قیمت مرغ زنده از ٥٥٠٠ تا ٨١٠٠ فروش رفته، که حتی شکل تسویه این قیمت با مرغداران به صورت پرداخت هاى طولانى می باشد .

این استاد دانشگاه ابراز داشت : نگرانى از کاهش قیمت مرغ و عدم موجودى کافى ذرت در بازار، لطمه شدیدى به تقاضاى جوجه یکروزه وارد کرده است که موجب شده قیمت امروز جوجه یکروزه گوشتى حدود ٥٠٠ تومان گردد که این یعنی تقریباً  ١٥٠٠ تومان زیان برای هر قطعه جوجه یکروزه .

وی پیش بینى کرد ماه مبارک رمضان تغییرى در تقاضا ایجاد نخواهد کرد و کاهش تقاضا به تشدید شرایط نامناسب فوق مى انجامد و متاسفانه این شرایط بد حداقل برای سه ماه آینده ادامه خواهد داشت .

دکتر مهربانی مجموع زیان وارده به صنعت مرغ و جوجه را در هر ماه را بیش از  ٥٠٠ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: صنعت لطمه شدیدى خواهد دید .

وی تصمیمات غیر اصولی و بیخردانه اجرایی در تصویب ٥٠٠٠ تومان عوارض صادراتى براى مرغ را نیز نمکى بر تمام زخم های صنعت مرغداری و تولیدکنندگان آن اعلام کرد .

اشتراک گذاری مطلب:

پست های مرتبط

پیام بگذارید