زمان تقریبی افتادن دندانهای شیری در توله سگ ها

دندان سگ

نویسنده : دکتر احمد روغنی – دامپزشک   توله سگ من چه زمانی دندانهای شیری خود را ازدست می دهد ؟ امروزه نگهداری از سگ ها و زندگی با آنها بعنوان یکی از اعضای خانواده در سراسر جهان گسترش زیادی پیدا کرده و طبعا با ایجاد انس و خو گرفتن سگ ها با اعضای خانواده و اطرافیان و بالعکس ، بروز هر گونه مشکل در زندگی سگتان، برایتان مهم خواهد بود و سعی در رفع آنها خواهید نمود . نظر به اینکه سگها حیوانات بسیار وفاداری هستند و پاسخ هر…

اشتراک گذاری مطلب: