استرس گرمایی در طیور و استفاده از آسپیرین و ویتامین C

اشکان عمادی نیا-دکتری تغذیه طیور

 

زمانی که جوجه های گوشتی در معرض استرس گرمایی قرار می گیرند و از آسپیرین (استیل سالیسیلیک اسید) در جیره و یا آب آشامیدنی آن ها استفاده نمی شود، سلول های میوکاردیال قلب آن ها به شدت آسیب می بیند. دلیل این آسیب این است که آسیب پذیری سلول های میوکاردیال قلب افزایش می یابد و آنزیم هایی از این سلول ها به سرم خون آزاد می شود. به همین دلیل اگر آسپیرین به عنوان عامل پیشگیرانه از آسیب قلبی در صورت مواجه با استرس گرمایی استفاده شود به واسطه اثر متقابلی که با پلاکت های خون دارد آسیب قلبی کاهش می یابد.

علاوه بر این، آسپیرین به عنوان یک داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی با مهار واسطه های التهابی بر روی سیستم عصبی مرکزی و اثرات ضدانعقادی و تسریع گردش خون باعث کاهش درجه حرارت بدن، بهبود وضعیت عمومی گله مانع کاهش اشتها ، کاهش مصرف خوراک و آب می شود.

بیوسنتز ویتامین C (اسیدآسکوربیک) در طیور به طور عمده در کلیه انجام می شود، در شرایط استرس میزان ویتامینی که توسط پرنده سنتز می شود جوابگوی نیاز نمی باشد به همین دلیل افزودن ویتامین C در آب آشامیدنی مفید خواهد بود. طیور برای سوخت و ساز اسیدآمینه، مواد معدنی  و سنتز هورمون ها از جمله تستوسترون به ویتامین C نیاز دارند. این ویتامین در تولید گلبول های سفید خون و بالابردن وضعیت ایمنی بدن نقش دارد.

ویتامین C به عنوان یک ویتامین محلول در آب نقش مهمی در بیوسنتز کورتیکوسترون دارد و به عنوان یک هورمون گلوکوکورتیکوئیدی مهم در گلوکونئوژنز برای افزایش ذخایر انرژی در شرایط استرس گرمایی استفاده می شود، در شرایط استرس گرمایی سنتز ویتامین C در بدن به میزان کافی صورت نمی گیرد و برای جلوگیری از کاهش عملکرد گله افزودن این دو ترکیب در شرایط استرس گرمایی مفید می باشد.

اشتراک گذاری مطلب:

پست های مرتبط

پیام بگذارید