انواع پرخاشگری در سگ ها

پرخاشگری در سگ ها :

از نظر علم رفتارشناسی، چندین نوع پرخاشگری در سگ وجود دارد:
پرخاشگری به خاطر سلطه طلبی،که در بین سگ های یک خانه یا میان سگ و افراد و یا حیوانات جدید به خانه ایجاد می شود. سگ ها در طبیعت اجتماعی کاملا سلسله مراتبی زندگی می کنند. سگ قوی تر رئیس و سگ های ضعیف تر فرمانبردار می شوند،که همین اصل در خانه مصداق دارد. سگها به علت مقام و تعیین موقعیت خود با هم می توانند پرخاشگر شوند. این نوع از پرخاشگری می تواند بین دوسگ، فرد تازه وارد، فرد غریبه و…..نیز ایجاد گردد. یکی دیگر از علل پرخاشگری درسگ، محافظت از اموال و متعلقات مانند خانه، اسباب بازی مورد علاقه، صاحب و …نیز می باشد. پرخاشگری به علت ترس از انواع پرخاشگری است که می تواند گاهی غیر قابل پیش بینی باشد. سگ ها در بیشتر موارد ترس، بدون دادن هیچ نوع هشداری عکس العمل نشان می دهند و قبل از گاز گرفتن، تهدید و یا پارس نمی کنند.
پرخاشگری بر سر غذا یا صید نیز یک رفتار طبیعی در سگ است که تنها اندکی قابل تغییر می باشد. این نوع پرخاشگری بر سر غذا می تواند باعث متوجه کردن دیگر حیوانات و یا حتی افراد خانه شود. طبیعت سگ برای صید کردن در مواقعی می تواند باعث به خطر افتادن و صدمه دیدن(مانند دنبال کردن ماشین در حال حرکت)شود. علت حمله به حیوانات کوچتر و بچه ها نیز همین نوع پرخاشگری میباشد.

برای بازدید از محصولات مرتبط اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری مطلب:

پست های مرتبط

پیام بگذارید