تغذیه شتر از گیاهان خاردار

گیاهان بیابان خود را برای مقابله با کم آبی وفق داده اند و برای عبور از شرایط سخت نیاز دارند تا تبخیر در برگ به حداقل برسانند و معمولا سوزنی برگند وبعضی دیگر بشکل خاردار دیده می شوند مانند گیاه خارشتر، اکالیپتوس وغیره
شتر یک حیوان مقاوم و بیابان گرد نیازمند تغذیه از گیاهان خشن و خاردار بیابان خواهد بود.
تغذیه شتر از گیاهان خاردار در نوع خود بسیار عجیب است.

 

اشتراک گذاری مطلب:

پست های مرتبط

پیام بگذارید