حمله غافلگبرانه و ناگهانی یک گاو در هند

حمله غافلگبرانه و ناگهانی یک گاو در هند به یک فردی که بدون هماهنگی وارد دامداری شده است

 

اشتراک گذاری مطلب:

پست های مرتبط

پیام بگذارید